Alur Pengambilan Ijazah

Sebelum mengurus Pengambilan Ijazah, harap menyesuaikan dan memastikan format TESIS & CD seperti yang telah ditentukan:
1. Ketentuan Format Isi Buku Tesis => lihat disini
2. Ketentuan Cover dan Pencetakan Buku => lihat disini
3. Ketentuan Format Lembar Pengesahan => lihat disini
4. Ketentuan Format Keping CD & Isi => lihat disini

Alur Pengambilan Ijazah dapat dilihat pada link berikut: [klik disini]